3, 4, 6, 7 Aralık 2011
Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Uzmanlığı Sertifika Programı,
İst (Kozyatağı)
5, 6, 7 Aralık 2011
Ücret ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, İst (Kozyatağı)
5, 6, 7 Aralık 2011
Ücret ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, İst (Kozyatağı)
15-16 Aralık 2011
İşe Alım Görüşmeleri / Mülakat Teknikleri, İst (Kozyatağı)
22-23 Aralık 2011
Performans ve Kariyer Yönetimi,
İst (Kozyatağı)
3-4 Aralık 2011
İnsan Kaynaklarında Personel Özlük İşleri,
İst (Kozyatağı)
   

İş Kanunu ve SGK Danışmanlığı

Seçme ve Yerleştirme

Bordrolama

   
    

Bilgi iletişimdeki köklü değişimler ve globalleşen dünya pazarı, işletmelerin rekabet stratejilerinde de niteliksel değişimlere yol açmıştır. Ürünlerin piyasada kalma süresinin kısalması ve hızla yenilikler sunma gereğinin önem kazanması, işletmenin bu değişimlere hemen tepki verecek bir organizasyon ve işgücü yapısına sahip olmasını gerektirmektedir. Yeni bir yüzyılda, İnsan Kaynakları birimleri klasik görevlerinin ötesinde, üstün performans sunan, nitelikli işgücü ve örgütlemeyi gerçekleştirecek stratejik bir birim olmak...

  

ÜCRET BORDROSU HATALARI VE YAŞANAN RİSKLERİN ÖNLENMESİ

İnsan Kaynakları, yönetimi içerisinde önemli bir yer tutan personel ücret ödemeleri, elektronik ortamda ücret bordrosu tahakkukları ile yapılmaktadır. Ücret bordroları yapımında İş Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası, Vergi Yasalarındaki değişiklikler ve bilhassa 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 5510 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler nedeniyle bordronun...

 

İŞVERENLER İŞ DAVALARINI NEDEN KAYBEDİYOR?

İşçiler tarafından, işverenlere açılan davalar son bir yılda  % 50 oranında artış göstermiş, 2010 yılında ise daha fazla artarak devam etmektedir. Açılan personel iş davalarında çoğunlukla işçilerin haklı olduğu görüldüğü gibi bazı durumlarda işverenlere zarar vermek için, bazı davaların ise gereksiz olarak açıldığı görülmektedir. İş davalarının sonuçları incelendiğinde davaların büyük bir kısmının işverenlerin hataları nedeniyle kaybedildiği ortaya çıkmaktadır.

    
Nedir?
Kurumun/Şirketin eğitim ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine yönelik belirlenen aynı kurumda/şirkette çalışan bir topluluğa verilen eğitim organizasyon şeklidir.

 

Neden tercih edilir?
İlk tercih edilme nedeni aynı firmadan toplu katılımlarda genel katılıma açık eğitimlere göre işletmenin bütçesine daha uygundur.
Aynı firmadan katılımcılardan oluşan gruplarda firmanın dışarıya kapalı, çalışanlarının bildiği konular dile getirilerek bu konularda çözüm üretilmesi veya faydalanılması açısından daha yararlıdır.

Kurumsal Eğitim Kategorileri

  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yönetim Becerileri
  • Satış-Pazarlama-Müşteri İlişkileri
  • Yönetim Sistemleri
  • Finans-Mali Konular-Dış Ticaret
  • Kişisel Gelişim
  • Üretim Planlama-Satınalma-Lojistik
  • Perakendecilik-Mağazacılık
 
Hakkımızda      Hizmetlerimiz      Eğitimlerimiz      Referanslarımız